Clothesping cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng khi sử dụng website và dịch vụ của chúng tôi. Dưới đây là chính sách bảo mật của Clothesping:

1. Thu thập thông tin:

Clothesping thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi họ đăng ký tài khoản, mua hàng hoặc tham gia các hoạt động khác trên website của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, phương thức thanh toán, v.v.
Clothesping cũng thu thập thông tin phi cá nhân về khách hàng, chẳng hạn như địa chỉ IP, trình duyệt web và hoạt động của họ trên website của chúng tôi.
2. Sử dụng thông tin:

Clothesping sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để:
– Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng.
– Xử lý đơn hàng và thanh toán.
– Gửi thông tin marketing và khuyến mãi cho khách hàng.
– Cải thiện website và dịch vụ của chúng tôi.
– Clothesping sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của họ.
3. Bảo mật thông tin:

– Clothesping sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ.
– Clothesping cũng yêu cầu các bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng phải thực hiện các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin này.
4. Quyền của khách hàng:

– Khách hàng có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của họ.
– Khách hàng có quyền yêu cầu Clothesping ngừng sử dụng thông tin cá nhân của họ cho các mục đích marketing.
– Khách hàng có quyền yêu cầu Clothesping xóa thông tin cá nhân của họ.
5. Thay đổi chính sách:

– Clothesping có thể thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng thông báo trên website của chúng tôi hoặc gửi email cho họ.
Liên hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với Clothesping qua số điện thoại 0932331219.
Clothesping cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng và sử dụng thông tin cá nhân của họ một cách có trách nhiệm.

Syndróm periodického potratu, v ktorom žena stráca ovocie až do 20. týždňa tehotenstva trikrát a viac, postihuje až 1% všetkých pacientov žijúcich v rozvinutých krajinách. Dôvody cialis professional odvolania sa môžu líšiť – anomálie maternice, endokrinné poruchy, dedičná trombofília a získaná u matiek, chromozomálnych defektov atď. Pre mnohé páry však zostávajú príčiny pravidelných potratov neidentifikované.